Construint valors des dels nostres valors

DES DE 1974