LOPD

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Identitat: ANIMUA, S.A.

Domicili social: Plaça Urquinaona 1, pral. 2 (080010) Barcelona

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 41446, foli 114, full 45736, inscripció 78a.

CIF: A 08520876 Telèfon: 933040655. Correu electrònic: Info@animua.com

Propietat de la pàgina i contingut.

Està visitant www.elalto.events , titularitat d’ANIMUA, S.A., amb domicili social a Plaça Urquinaona 1, pral. 2 (080010) Barcelona

A través d’aquest lloc web podrà conèixer els aspectes relacionats amb l’hotel, la reserva d’habitacions i els serveis que ofereix.

FINALITAT

D’ acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2.016, a ANIMUA, S.A. tractem les dades personals que ens faciliten els clients per la correcta gestió del serveis sol.licitats, així com per la seva facturació.

DURACIÓ DE LA CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per cumplir les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La base legal del tractament de les dades personals és l’ execució d´un contracte de compravenda de serveis.

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les dades personals no es comunicaran a tercers llevat els casos en què hi hagi una obligació legal.

QUINS SÓN ELS DRETS QUAN ENS FACILITA DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Animua, S.A. estem tractant dades personals que els afectin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la supressió, quan, entre d’ altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats en què van ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran:

1.- Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas tant sols conservarem aquelles necessaries per a l´exercici o defensa de reclamacions.

2.- Per motius relacionats amb la seva situació particular, oposar- se al tractament de dades personals. Animua S.A. deixarà de tractar les dades personals, llevat per motius legítims, per a l´exercici o defensa de les reclamacions

D’ acord amb el dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecánica i a transmetrel’ s a un altre responsable.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS

Els interessats podran exercir els drets que li corresponguin mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Animua, S.A., Plaça Urquinaona 1, pral. 2 (080010) Barcelona.

Si considera que els seus drets no han sigut atesos degudament, té dret a presentar una reclamació davant l´Agència de Protecció de Dades.